Celltech Logo

Yhtä teknologiaa ei kannata seurata sokeasti

Wheel Loader 2580470 1920

Hybridi- ja täyssähköiset työkoneet ovat olleet tuloillaan jo monia vuosia. Konevalmistajat ovat etsineet kustannustehokkaita ratkaisuja, ja vuosien aikana on tehty useita pilottihankkeita. Nyt pilotointivaihe on kääntymässä konkreettiseen tuotantoon, ja yhä useampi asiakas on valmis kehittämään tehokkaita akkuratkaisulla varustettuja työkoneita.

Celltechin työkoneista vastaava liiketoimintapäällikkö Ville Kaivo kertoo, että kymmenen vuotta sitten litiumakkujen korkeat hinnat ja heikko saatavuus estivät käytön monessa kohteessa. “Tänä päivänä työkoneiden sähköistykseen on enemmän mahdollisuuksia. Moninkertaistunut sähköisten voimansiirtoratkaisujen tarjonta ja hyvät käyttökokemukset ovat madaltaneet kynnystä siirtyä pois perinteisestä polttomoottoriteknologiasta”, hän jatkaa.

Akkuratkaisun suunnitteluun vaikuttavat monet työkoneen vaatimukset. Yleensä asiakas tavoittelee alhaisempia käyttökuluja ja madaltuneita elinkaarikustannuksia, jotka saavutetaan polttoaineen kulutusta vähentämällä ja järjestelmän käyttöikää pidentämällä. Tietyissä tapauksissa myös pitkä huoltoväli on tärkeä tekijä koneen käytettävyydelle ja kokonaiskustannuksille. Työkone voi esimerkiksi sijaita paikassa, jonne henkilökunta ei voi mennä tai koneen seisokkiaika huoltojen ajan on taloudellisesti merkittävää. Akuston pitää myös kestää kaikki toimintaympäristönsä fyysiset rasitukset, kuten tärinän, lämpötilavaihtelut ja ilmassa olevat epäpuhtaudet kuten hapot, emäkset ja suolat.

”Järjestelmien sähköistämisessä pitää aina lähteä liikkeelle käyttökohteen tarpeesta, eikä seurata sokeasti tiettyä teknologiaa. Joissain kohteissa ideaaliratkaisu on Li-teknologia, mutta toisissa applikaatioissa superkondensaattoriratkaisu saattaa tarjota paremman kokonaisuuden”, toteaa Kaivo.

Työkoneen sähköistyksen ei myöskään aina tarvitse tarkoittaa koko voimansiirron muuttamista sähköiseksi. Täyssähköratkaisut ja hybridjärjestelmät, jossa säästöt saavutetaan polttomoottorin kierrosten ja kuormituksen optimoinnilla, tarjoavat suurimmat säästöt käyttökustannuksissa, mutta myös apukuormia sähköistämällä voidaan päästä hyviin tuloksiin. Näissä tapauksissa akuston avulla minimoidaan dieselin ylimääräinen käyttö silloin, kun tehontarve on pieni.

Akkujen valmistajana Celltech pystyy valmistamaan myös akkujärjestelmien prototyyppejä. Toimivaa tuotetta kehitetään yhdessä asiakkaan suunnittelijoiden ja Celltechin asiantuntijoiden kanssa. Tiivis yhteistyö Ruotsin ja Kiinan tuotantolaitosten kanssa takaa, että akkujärjestämä toimii halutulla tavalla ja istuu kompaktisti olemassa olevaan työkonerakenteeseen.