Celltech Logo

The Power of Change – muutos liiketoimintaa tehostamaan

Celltech Powerofchange Blogikuva Vaaka Copy

Muutos. Elämme kaiken aikaa muutosten keskellä. Osa niistä tapahtuu silmiemme edessä arjessa, osa kauempana taustalla. Toiset niistä ajavat meitä eteenpäin kohti helpompaa ja valoisampaa tulevaisuutta. Toisten vaikutuksia vastaan joudumme taistelemaan.

Stephen Hawkingin sanoin: “Älykkyys on kykyä mukautua muutokseen.” Se, miten kohtaamme muutoksen, ratkaisee. Toisille muutoksille emme mahda mitään, mutta toisissa olemme suunnan näyttäjänä.

Puhdasta tehokkuutta

Celltech toimii teollisuuden sähköistymisen ytimessä. Annamme suunnalle virtaa kehittämällä tehokkaampia akkuratkaisuja alati modernimpiin tuotteisiin. Yhä useampi yritys kertoo ohjelmastaan kohti hiilineutraaliutta. Siihen erilaiset akkuratkaisut tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia.

Muutos pois fossiilisista polttoaineista on investointi tulevaisuuteen paitsi ekologisesti, myös liiketoiminnallisesti. Tekniikka on kehittynyt tasolle, jossa tehokkuus ja hinta kohtaavat tämän päivän ja huomisen vaatimukset.

Kestävä kannattavuus

Olemme luoneet kestävyysohjelmamme emoyhtiömme, Addtech AB:n, linjauksien pohjalta. Visio luotaa vuoteen 2030 asti. Sen ydinteemana on kestävä kannattavuus. Emme muuta liiketoimintaamme ainoastaan planeettamme hyvinvoinnin takia. Muutumme, koska alati uudistuva maailma asettaa paitsi uusia edellytyksiä, myös roppakaupalla mahdollisuuksia. Sähköistyminen, uusiutuva energia, älykkäät kaupungit ja kodit, 5G, automaatio, energian varastointi, kiertotalous… Uutta liiketoimintaa syntyy kaikkialla. Mitä aiemmin lähdemme muuttumaan, sitä helpommin saamme etumatkaa.

Kestävyysvisio 2030 ja keinot siihen pääsemiseksi

Celltechin kestävyysvisio vuoteen 2030 tiivistyy näihin kehityskohteisiin:

  • Konsernin kaikki liiketoiminta edesauttaa kestävää kehitystä.
  • Hiilijalanjäljen puolittaminen
  • Hankinnoista 80 % Code of Conduct -ohjeiston mukaisia
  • Johtoasemissa 40 % naisia

Tavoitteet toteutuvat lukuisten toimenpiteiden kautta. Hiilijalanjälkeä vähennetään mm. välttämällä lentorahtia, optimoimalla energiankulutusta kaikkien prosessien kaikissa vaiheissa sekä hyödyntämällä uusiutuvia energianlähteitä ja kierrätettäviä materiaaleja.

Akkumineraalien alkuperiin liittyy myös haasteita, jota ratkomme läpi kaikkien prosessien. Tässä avaintekijä on luotettavien toimittajien läpinäkyvä toimitusketju. Alati systemaattisempi seuranta tekee tuotantoketjusta kaiken aikaa avoimempaa. Eettinen Code of Conduct -ohjeisto sisällytetään paitsi Celltechin sisäiseen toimintaan, myös yhteistyökumppaneiden kanssa solmittuihin sopimuksiin.

Vastuullisuus näkyy Celltechillä myös työntekijöistä huolehtimisena käsittäen niin työturvallisuuden kuin myös työhyvinvointiin panostamisen. Naisten osuus alan koulutuksessa on vielä pieni, mikä näkyy myös työnhakijoiden vahvassa miespainotteisuudessa. Alan yhteisenä haasteena onkin tehdä siitä kiinnostava mahdollisimman laajalti. Mielenkiintoisesti haastava ja innostava työympäristö tekee Celltechistä houkuttelevan työnantajan, mikä on modernin akkuteknologian nuorella alalla välttämätön kilpailutekijä parhaiden osaajien houkuttelemiseksi.

The Power of Change

Tämä kaikki on osa suurta, globaalia muutosta, joka tekee tulevaisuudestamme entistä kehittyneempää, viihtyisämpää sekä kestävästi kannattavaa. Celltech vie teollisuuden sähköistymistä ja asiakkaiden liiketoimintaa eteenpäin toimien muutoksen virtalähteenä. Siksi allekirjoitamme jatkossa toimintamme lupauksella ”The Power of Change”.

> Text in English.