Celltech Logo

Kuinka tilataan räätälöity akkupaketti

Kuinka Tilataan Räätälöity Akkupaketti

Akkuratkaisuista on nopeasti tulossa ratkaisevan tärkeitä eri teollisuudenalojen sovellusten virransyöttöön. Nykyään markkinoilla olevien akkujen monimutkaisuuden ja monimuotoisuuden vuoksi on suositeltavaa pyytää kokeneen akkuasiantuntijan ohjeita optimaalisen akkuratkaisun suunnittelussa ja valinnassa. Tässä artikkelissa syvennymme siihen, mitä sovellusvalmistajien tulisi ymmärtää valitessaan akkukumppania ja tilatessaan räätälöityä akkua.

Räätälöity akku verrattuna tavalliseen akkuun

Joskus voidaan käyttää tavallista akkua, mutta usein sovelluksella on vaatimuksia (fyysiset mitat, käyttölämpötila, turvallisuusstandardit, käyttöikä jne.), joita ei voida täyttää vakioakulla. Räätälöidyn akun avulla vältetään ei-toivotut kompromissit.

Oikein suunniteltu räätälöity akkuratkaisu ottaa huomioon akun koko elinkaaren ja kokonaiskustannukset (TCO). Suunnitteluprosessi on läpinäkyvä ja joustava, ja mikä tärkeintä, se varmistaa käyttöturvallisuuden koko akun käyttöiän ajan.

Tässä artikkelissa tutkitaan, mitä sinun tulee tietää, kun tilaat räätälöityä akkua, ja kerrotaan yksityiskohtaisesti siihen liittyvistä vaiheista, tärkeimmistä näkökohdista ja ammattitoimittajan kumppanuuden eduista.

Opas räätälöidyn akun tilaamiseen

Vaihe 1: Määritä vaatimukset

Ensimmäinen vaihe räätälöidyn akun tilaamisessa on erityisvaatimusten määrittäminen. Tämä edellyttää laitteen tai sovelluksen toimintaympäristön ymmärtämistä ja tarpeidesi yksityiskohtaista kuvaamista. Huomioi seuraavat seikat:

 • Laitteen tekniset tiedot: Mihin akkua tarvitaan? Mitkä ovat sen kriittiset toiminnot? Mikä on sen elinajanodote?
 • Toimintaympäristö: Missä ja miten laite toimii? Mitkä ovat liitin- ja liitäntävaatimukset? Mikä on latauskonsepti?
 • Säädösten noudattaminen: Tuleeko noudattaa erityisiä standardeja tai tarvitaanko sertifiointeja?

Vaihe 2: Yhteistyön aloittaminen akkutoimittajan kanssa

Kun sinulla on selkeä käsitys tarpeistasi, seuraava askel on olla yhteydessä akkutoimittajaasi suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa. Varhainen sitoutuminen varmistaa oikea-aikaisen toimituksen ja sen, että akkuratkaisusi on integroitu saumattomasti laitteeseesi suunnittelusta tai suorituskyvystä tinkimättä.

 • Konsultointi: Keskustele teknisistä tiedoistasi toimittajasi akkuasiantuntijoiden kanssa tutkiaksesi erilaisia akkukemioita ja kokoonpanoja.
 • Yhteistyösuunnittelu: Tee tiivistä yhteistyötä toimittajasi insinöörien kanssa räätälöidäksesi akkuratkaisun, joka täyttää erityisvaatimuksesi.

Vaihe 3: Räätälöidyn akun suunnittelu ja kehitys

Kokenut akkuvalmistaja suunnittelee ja kehittää akkuratkaisun spesifikaation perusteella ottaen huomioon kaikki yksityiskohdat turvallisuuden, kestävyyden, optimaalisen painon ja halutun muodon toteuttamiseksi.

 • Akkutyyppi ja kemia: Toimittaja ehdottaa sopivinta akkutyyppiä laitteen energiankulutuksen ja käyttövaatimusten perusteella. Koska akkuteknologiat kehittyvät jatkuvasti, on parasta luottaa toimittajan asiantuntemukseen ja suosituksiin.
 • Tuotannon hankinnat: Tämä vaihe voi kestää jonkin aikaa ja vaikuttaa akun toimitusaikaan. Siksi hankinnat on suunniteltava prosessin varhaisessa vaiheessa ja huolellisesti.
 • Aikataulutus: On tärkeää, että aikataulutus suunnitellaan yhdessä toimittajan kanssa ottaen huomioon sovelluksen aikataulu sekä suunnitteluun, testaukseen, sertifiointiin, tuotantoon ja toimitukseen tarvittava aika.
Kuinka Tilataan Räätälöity Akkupaketti

Vaihe 4: Validointi ja testaus

Jos akku ei toimi, sovellusta ei voi käyttää. Siksi on varmistettava, että akkuratkaisu sopii tarkoitukseensa kaikissa käyttötapauksissa ja olosuhteissa. Valitse kumppani, joka pystyy suorittamaan kaiken tarvittavan prototyyppauksen ja testauksen.

 • Prototyyppien valmistus: Usein tarvitaan prototyyppi sen testaamiseksi, että suunniteltu malli täyttää kaikki vaatimukset.
 • Testaus standardien mukaan: Ota selvää, minkä standardien mukaan akku tulisi testata.
 • Tehtaan hyväksyntätestaus (FAT): FAT sisältää sarjan testejä ja tarkastuksia sen varmistamiseksi, että akku täyttää määritetyt vaatimukset, suunnittelukriteerit ja toiminnallisuuden.

Vaihe 5: Sertifiointi ja vaatimustenmukaisuus

Akkutoimittajasi voi auttaa tarvittavien sertifikaattien määrittämisessä ja hankkimisessa varmistaen, että akku on paikallisten ja kansainvälisten määräysten mukainen. Huomaa, että sertifikaatit ovat markkinakohtaisia: CE Euroopassa, UL Yhdysvalloissa jne.

 • Suorituskykysertifikaatit: Erilaiset IEC- ja UL-sertifikaatit kapasiteetista, lataus-/purkaustehokkuudesta, elinkaaresta ja luotettavuudesta sähkö- ja mekaanisessa rasituksessa jne.
 • Turvallisuussertifikaatit: Paloturvallisuus, väärinkäyttöturvallisuus, sähkö-, mekaaninen- ja ympäristörasitus turvallisuuden varmistamiseksi jne.
 • Kuljetustodistukset: UN 38.3 litium- ja litiumioniakkujen kuljetukseen, IATA lentoliikenteeseen, ADR tieliikenteeseen jne.

Vaihe 6: Tuotanto ja toimitus

Varmista, että valitset akkutoimittajan, joka pystyy tuottamaan akkuja halutussa aikataulussa tarvittavan määrän ja hallitsemaan logistiikkaa ammattimaisesti.

 • Sertifioidut tuotantolaitokset: Varmista, että tuotantolaitoksilla on kaikki vaaditut ISO-sertifikaatit, mikä varmistaa halutun laadun, työterveyden ja -turvallisuuden sekä ympäristönhallintajärjestelmät.
 • Tekninen osaaminen: Valitse akkutoimittaja, joka käyttää korkealaatuisia kennoja ja nykyaikaista tekniikkaa, kuten laser-, ultraääni- ja vastushitsausta.
 • Globaali logistiikka: Valitse sertifioitu logistiikkakumppani, jolla on tehokkaat jakelukanavat ja joka vastaa toimitusaikataulujasi ja maailmanlaajuisia tarpeitasi.

Vaihe 7: Toimituksen jälkeinen tuki

Arvioi tuen taso, jota tarvitset toimituksen jälkeen, ja valitse kumppani, joka voi tarjota sitä. Toimittajasi voi opastaa sinua akkujen turvallisessa käytössä eri tilanteissa.

 • Elinikäinen tuki: Sovi toimittajan kanssa sopivasta teknisen tuen palvelutasosta, joka kattaa ylläpidon, päivitykset ja vianetsinnän.

Vaihe 8: 2nd life ja kierrätys

Kun teollisuusakut saavuttavat käyttöikänsä lopun, ne on kierrätettävä paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Akun tai akkua sisältävän tuotteen valmistajalla on tuottajan velvollisuus huolehtia kierrätyksestä.

 • Rekisteröidyt tuottajat: Varmista, että ostat akkuja vain rekisteröidyiltä tuottajilta.
 • Kestävyys: Arvioi tuotteesi ympäristövaikutukset ja varmista, että akku on paikallisen lainsäädännön mukainen.
 • EU: n akkuasetus: EU: n akkuasetus edellyttää, että akkua EU-maahan (jopa toisesta EU-maasta) tuova yritys täyttää vaatimukset. Siksi luotettavan paikallisen akkutoimittajan valitseminen voi olla parempi vaihtoehto kuin oma maahantuonti.

Vaihe 9: Tulevaisuuden kestävien akkuratkaisujen varmistaminen

Usein unohdettu, mutta kriittinen näkökohta räätälöidyn akun tilaamisessa on varmistaa, että ratkaisu on soveltuu myös tulevaisuuden tarpeisiin. Tämä tarkoittaa sellaisen toimittajan valitsemista, joka pystyy tarjoamaan johdonmukaisia ja luotettavia akkuratkaisuja tuotteen odotetun käyttöiän ajan, vaikka markkinaolosuhteet ja tekniikat muuttuvat.

 • Luotettava kennojen toimitus: Varmista, että toimittajallasi on jatkuva pääsy tarvittaviin kennotyyppeihin myös teknologioiden kehittyessä.
 • Tuotteen jatkuva elinkelpoisuus: Varmistamalla, että akkuratkaisusi pystyy sopeutumaan tuleviin teknologisiin muutoksiin, säilytät tuotteesi elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn.
 • Vaatimustenmukaisuus ja suorituskyky: Tulevaisuuden kestävät akkuratkaisut auttavat ylläpitämään uusien määräysten ja standardien noudattamista ja varmistavat, että tuotteesi täyttää edelleen markkinoiden vaatimukset suorituskyvystä tinkimättä.
Kuinka Tilataan Räätälöity Akkupaketti

 Miksi valita Celltech räätälöityihin akkutarpeisiisi?

Laaja toimittajaverkostomme ja oma tuotantomme takaavat optimaalisen ratkaisun sovellukseesi.

Laadunhallintajärjestelmät: Tuotantolaitoksemme on sertifioitu ISO9001, ISO45001, ISO 13485 ja ISO14001 mukaisesti.

Sertifioitu kestävyys: Osoittaaksemme sitoutumisemme kestävään kehitykseen meillä on EcoVadis-sertifikaatit tehtaillemme Suomessa ja Saksassa.

Laaja testaus: Ylitämme vakiotestausvaatimukset varmistaaksemme huippusuorituskyvyn.

Toimitusketjun hallinta: Panostamme vahvaan toimitusketjuun vakaan laadun ja oikea-aikaisten toimitusten varmistamiseksi asettaen etusijalle valmistajat, jotka käyttävät ympäristön kannalta kestäviä materiaaleja. Meillä on luotettavat, auditoidut kenno- ja komponenttitoimittajat, ja heidän kanssaan pitkät kumppanuudet.

Tulevaisuudenkestävät ratkaisut: Lähestymistapamme tulevaisuuden varmistamiseen sisältää ketterän tuotekehityksen ja vahvojen, pitkäaikaisten suhteiden ylläpitämisen luotettavien kennotoimittajien kanssa, jotta voimme varmistaa kennojen saatavuuden myös teknologioiden kehittyessä.

Akkusuunnittelun asiantuntemus: Tiimimme suunnittelee kattavia ratkaisuja, mukaan lukien edistyneet akunhallintajärjestelmät (BMS), jotka on räätälöity kunkin sovelluksen erityistarpeisiin.

Jatkuva innovaatio: Sitoutumisemme uusien kemikaalien ja teknologioiden tutkimiseen vie meitä eteenpäin.

Skaalautuvuus: Meillä on skaalautuvat tuotantolaitokset Suomessa, Saksassa, Bulgariassa, Iso-Britanniassa ja Kiinassa.

Osaaminen: Olemme akkutuotannon asiantuntijoita aina lääketieteellisten akkupakettien massatuotannosta säänkestäviin erikoisakkuihin.

Moderni tekniikka: Käytämme tuotantolaitoksissamme erilaisia kehittyneitä tekniikoita, kuten laser-, vastus- ja ultraäänihitsausta sekä lankaliimausta. Lisäksi käytämme 100% tietokoneistettua lopputarkastusta tasaisen ja korkean laadun takaamiseksi.

Paikallinen tuki: Celltech toimii Saksassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa, Bulgariassa, Kiinassa, Hongkongissa ja Isossa-Britanniassa tarjoten paikallista tukea akun koko elinkaaren ajan.

Celltechin Lifecyc -malli: Me Celltechillä otamme aina huomioon akkuratkaisujemme koko elinkaaren suunnittelusta kierrätykseen. Celltech Lifecycle on toimintamallimme.

Räätälöidyn akun tilaaminen Celltechiltä on strateginen päätös, jonka myötä saat räätälöidyn ratkaisun lisäksi kumppanuuden akkuteknologian johtavan toimijan kanssa. Noudattamalla edelläkuvattuja vaiheita – vaatimusten määrittämisestä toimituksen jälkeiseen tukeen – voit varmistaa, että räätälöity akku parantaa laitteesi suorituskykyä ja luotettavuutta. Celltechin avulla saat enemmän kuin vain akkutoimittajan; Saat omistautuneen kumppanin teknologisten innovaatioidesi tehostamiseen.

Lue lisää asiakaskohtaisista akkuratkaisuistamme.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja tai aloittaaksesi akkuprojektin kanssamme!