Celltech Logo

EU:n uusi akkuasetus – Miten akkuja käyttävien yritysten on syytä varautua vuonna 2024?

Eu Battery Regulation

EU:n uusi akkuasetus on tärkeä askel kohti kestävämpää ja kilpailukykyisempää akkutaloutta. Asetus asettaa uusia vaatimuksia akkujen suunnittelulle, valmistukselle, merkinnälle, kierrätykselle ja raportoinnille. Asetus koskee kaikkia akkuja ja paristoja, jotka tuodaan EU:n markkinoille tai käytetään EU:ssa, mukaan lukien kannettavat, teollisuus- ja ajoneuvoakut. On tärkeää, että akkuja käyttävät yritykset ovat tietoisia velvoitteistaan ja osaavat vaatia asetuksen mukaisten vaatimusten täytäntöönpanoa kumppaneiltaan.

Asetuksen tavoitteena on edistää akkujen pitkäikäisyyttä, turvallisuutta, energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Asetus myös pyrkii vähentämään akkujen aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja sekä edistämään akkujen kiertotaloutta ja materiaalitehokkuutta. Asetus tukee EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja ilmastotavoitteita.

Aikataulu

Uusi EU:n akkuasetus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 28. heinäkuuta 2023 ja tuli voimaan 17. elokuuta 2023. Asetusta aletaan kuitenkin soveltaa vaiheittain 18. helmikuuta 2024 alkaen.
On syytä huomata, että asetuksen eri artikloilla on erilaiset aikataulut, joten vain jotkin asiat on oltava valmiina helmikuussa, jotkin elokuussa 2024 ja jotkin paljon myöhemmin.

Vaatimukset akkuvalmistajille vuonna 2024

Celltech Oy ja Celltech Groupin omat akkutehtaat ovat hyvin valmistautuneita asetuksen tuomiin vaatimuksiin. Olemme myös varmistaneet päämiehiltämme valmiuden täyttää akkuasetuksen tuomat vaatimukset.
Alla on esitetty yhteenveto Celltech Groupin akkutehtaille tulevista vaatimuksista vuonna 2024. Huomaa, että muiden toimittajiesi valmistamilla akkutyypeillä saattaa olla erilaisia vaatimuksia.

18. helmikuuta 2024

Tällöin voimaantulevat vaatimukset ovat pitkälti samoja, kuin vanhassa akkudirektiivissä:
– REACH-asetuksen noudattaminen (Annex XVII, Article 4(2), point (a), of the End-of-life vehicles Directive and Battery regulation Annex I) mukaisesti
– Akut, jotka sisältävät yli 0,004 % lyijyä, on merkittävä kemiallisella symbolilla “Pb” ja akut, jotka sisältävät yli 0,002 % kadmiumia, on merkittävä “Cd”:llä.

18. elokuuta 2024

Elokuussa tulee voimaan joukko uusia vaatimuksia, kuten seuraavat:
– Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen yksittäiseen akkuun.
– Valmistajan on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus jokaiselle akkumallille.
– Valmistajan on laadittava tiettyjä teknisiä asiakirjoja.
– Valmistajan on käytettävä hyväksyttyä laatujärjestelmää akkujen tuotannossa, lopputuotteen tarkastuksessa ja testauksessa ja oltava valvonnan alaisena. Tämä koskee vain joitakin akkutyyppejä.
– Valmistajan on varmistettava, että akulla on selkeät, ymmärrettävät ja luettavat ohjeet ja turvallisuustiedot.
– Valmistajan on merkittävä akkuun nimensä, rekisteröity kauppanimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä, postiosoitteensa ja jos mahdollista, verkkosivunsa ja sähköpostiosoitteensa.
– Valmistajan on varmistettava, että akuissa on mallin tunniste ja erä- tai sarjanumeron, tai tuotenumeron tai muu tunniste.

Myöhemmin voimaan tulevat vaatimukset

On syytä huomata, että due diligence -vaatimus tulee voimaan elokuussa 2025, ladattavien teollisuusakkujen hiilijalanjälkilaskelma helmikuussa 2026 ja teollisuusakkujen kierrätysmateriaalipitoisuusvaatimus elokuussa 2028.

Miten Celltech Oy ja Celltech Group ovat valmistautuneet?

Celltech Oy on Suomen johtava akku- ja paristotoimittaja, joka tarjoaa laadukkaita ja kestäviä akkuja eri alojen asiakkailleen. Celltech Oy on osa Celltech Groupia, jolla on omia akkutehtaita Bulgariassa, Kiinassa, Suomessa ja Saksassa. Celltech Group on sitoutunut noudattamaan EU:n uutta akkuasetusta ja varmistamaan, että sen akut täyttävät kaikki asetuksen asettamat vaatimukset.
Olemme seuranneet akkuasetuksen valmistelua ja soveltamista tiiviisti ja tehneet tarvittavat muutokset akkujemme suunnitteluun, valmistukseen, merkintään, kierrätykseen ja turvallisuuteen. Olemme myös kouluttaneet henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme asetuksen sisällöstä ja vaikutuksista. Olemme valmiita vastaamaan asiakkaidemme kysymyksiin ja tarjoamaan heille parasta mahdollista palvelua akkujen hankinnassa ja käytössä.
Olemme myös varmistaneet, että kaikki päämiehemme, jotka toimittavat meille akkuja, ovat tietoisia asetuksen vaatimuksista ja noudattavat niitä. Olemme pyytäneet heiltä kirjalliset vakuutukset siitä, että heidän akkunsa ovat asetuksen mukaisia ja että heillä on tarvittavat asiakirjat ja merkinnät.

Mitä sinun pitäisi tehdä?

Jos käytät akkuja yrityksesi toiminnassa, sinun on oltava tietoinen EU:n uudesta akkuasetuksesta ja sen vaikutuksista. Sinun on varmistettava, että hankit akkusi luotettavilta ja vastuullisilta toimittajilta, kuten Celltech Oy:ltä, jotka noudattavat asetuksen vaatimuksia.
Huomaathan, että mikäli tuot itse maahaan akkuja tai paristoja pelkästään omaan käyttöön, olet silti vastuussa monesta asetuksen vaatimuksesta.
Toivomme, että tämä artikkeli on ollut hyödyllinen ja informatiivinen. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua akkujen tai paristojen valinnassa, ota yhteyttä Celltech Oy:n asiantuntijoihin

Lisätietoja

Jos haluat lisätietoja EU:n uudesta akkuasetuksesta ja sen vaikutuksista akkujen käyttäjiin ja valmistajiin, voit tutustua myös seuraaviin lähteisiin:

EU:n akkuasetus astuu tänään voimaan – pitkällä aikavälillä isoja muutoksia akkualalle (valtioneuvosto.fi)

https://www.paristokierratys.fi/blog/2023/11/06/akkuasetus-eun-akkuasetuksen-soveltaminen-alkaa-18-2-2024-nain-siihen-valmistaudutaan-suomessa/

https://celltech.fi/2023/02/07/eun-uusi-akku-ja-paristoasetus-mita-se-tarkoittaa-kaytannossa/