Celltech Logo

Akkujen kierrättäminen voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 98 %, paljastaa tuore tutkimus

Akkukierratyksen Vaikutukset Co2 Paastoihin

Suomalaisten Recser Oy:n ja Lassila & Tikanojan tuoreessa tutkimuksessa todetaan, että akkujen kierrättäminen ja niistä talteenotettujen metallien käyttö voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 50-98 % uusien metallien louhintaan verrattuna. Tämä tutkimus on ajankohtainen muistutus kestävien ja ympäristöystävällisten käytäntöjen omaksumisen tärkeydestä akkujen kysynnän kasvaessa nopeasti.

Kierrätettyjen metallien käytön ympäristöedut akkutuotannossa

Akkuissa käytettyjen metallien päästöjä analysoiva tutkimus paljasti, että kierrätetyt metallit tuottavat kasvihuonekaasuja huomattavasti vähemmän kuin alkutuotannosta saadut metallit. Tutkimusta varten kehitettiin kertoimia, jotka kuvaavat seitsemän eri akkumetallin kierrätyksen ympäristövaikutuksia. Kertoimet perustuvat tieteelliseen kirjallisuuteen, ja ne kattavat koko metallintuotantoketjun kaivoksesta aina kierrätykseen saakka.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi kierrätetty mangaani tuottaa 98 % vähemmän kasvihuonekaasuja kuin alkutuotannossa saatu neitseellinen mangaani. Vastaavasti kierrätetty nikkeli ja koboltti tuottavat 98 %  ja 59 % vähemmän kasvihuonekaasuja kuin niiden alkutuotannon vastineet.

Batery Recycling CO2 Emissions

EU:n akkuasetus ja sen rooli kestävien akkujen kierrätyskäytäntöjen edistämisessä

Tutkimus ajoittui sopivasti juuri ennen EU:n uuden akkuasetuksen julkaisemista kesällä 2023. Asetuksen tavoitteena on vähentää akkujen ympäristövaikutuksia. Samalla se edistää kestävää akkutuotantoa ja kierrätyskäytäntöjä. Aseutus edellyttää kierrätysmateriaalien käyttöä akuissa sekä asettaa tavoitteet akkujen keräykselle ja kierrätykselle. Asetuksen odotetaan edistävän tehokkaampien ja vastuullisempien kierrätystekniikoiden kehittämistä akuille.

Celtech Oy on perehtynyt huolella tulevaan asetukseen ja tekee töitä sen vaatimusten täyttämiseksi.

Celltechin sitoutuminen kestävään akkutuotantoon ja kierrätykseen

Teollisuusakkujen toimittajana olemme sitoutuneet edistämään kestäviä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä akkujen tuotannossa sekä silloin, kun ne poistetaan käytöstä. “Suhtaudumme myönteisesti tämän tutkimuksen tuloksiin ja EU:n uuteen akkuasetukseen, joka auttaa meitä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteemme ja edistämään akkujen kiertotalouden kehitystä”, sanoo Celltech Oy:n toimitusjohtaja Anders Blomqvist.

”Edistämällä akkujen kierrätystä ja kierrätysmateriaalien käyttöä tuotannossa voimme vähentää ympäristövaikutuksiamme ja säästää luonnonvaroja. Toimittajamme ja tuotekehitystiimimme tutkivat jatkuvasti uusia teknologioita ja ratkaisuja tehdäkseen akuistamme tehokkaampia ja kestävämpiä.

Uskomme, että akkuteollisuuden tulevaisuus on kestävissä ja vastuullisissa käytännöissä, ja olemme sitoutuneet osallistumaan tämän vision saavuttamiseen.”