Celltech Logo

Nikkeli­kadmium­akut (NiCd-akut)

NiCd akut vaativaan käyttöön

Nikkelikadmiumakkuja käytetään kriittisissä sovelluksissa, joissa vaaditaan korkeinta turvallisuutta. Akut kestävät isku- ja tärinärasituksia ja niillä on pitkä sykli- ja käyttöikä. Lisäksi NiCd-akut toimivat huomattavasti suuremmalla lämpötila-alueella kuin perinteiset lyijyakut.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat dieselgeneraattoreiden käynnistysakut sekä UPS-järjestelmät teollisuuteen, rautatieakut, AGV jne.