Celltech Logo

Energia­varasto

Monipuolisia ratkaisuja energian varastointiin

Energiavarastojen avulla voidaan lisätä sähköverkon stabiiliutta, parantaa energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tarjoamme modulaarisia ja skaalautuvia energiavarastoja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Toimitamme sekä asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöitäviä ratkaisuja että vakiotuotteita. Yhteistyökumppanimme ovat maailman johtavia valmistajia, jotka toimivat kestävästi ja vastuullisesti.

Energiavarasto uusiutuvan energian tuotannossa

Akkuteknologiaa hyödyntävät energiavarastojärjestelmät ovat tärkeä osa älykkäitä ja hajautettuja energiainfrastruktuureja. Akkuvarastoista on tullut olennainen osa uusiutuvan energian tuotepalettia. Koska sähköjärjestelmämme tulee koko ajan olla tuotannon ja kulutuksen suhteen tasapainossa, sähkön varastointia tarvitaan tukemaan lisääntyvää ja luonteeltaan vaihtelevaa uusiutuvan energian tuotantoa.

Akkuvarastojen käyttökohteet ja hyödyt

Esimerkkejä akkuvarastojen käyttötarkoituksista ovat taajuussäätö, oman tuotannon ja kulutuksen tasapainotus lyhyellä aikavälillä, varavoima, apu verkon toiminnan palauttamisessa häiriötilanteiden jälkeen, pitkän aikavälin varastointi ja verkkoinvestointien optimointi. Yleistyvää onkin, että akkuvarastoa käytetään samaan aikaan useaan eri toimintoon.

Lataa täältä Celltech energiavarastoesite

Räätälöidyt energiavarasto­ratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan

Toimitamme vakio- tai räätälöitäviä ratkaisuja sisä- ja ulkotiloihin teho- tai energiapainotteisiin varastoihin. Olemme toimittajariippumaton ja suunnittelemme energiavarastot yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Järjestelmät toimitetaan tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella, ja asiantunteva huoltopalvelumme huolehtii järjestelmän ylläpidosta.

Energiavarastojen mitoitus

Miten mitoitat akkuenergiavarastosi oikein? Oikea mitoitus on avain akkuenergiavaraston toimivuudelle, tarkoituksenmukaisuudelle ja turvallisuudelle.

Lue miten mitoitat energiavarastosi oikein