A part of Celltech Group

Reklamation

Kontakta oss för reklamation

Om du vill göra en reklamation, vänligen kontakta vår reklamationsavdelning på telefon +46 8 445 78 70 för att få ett ärendenummer. Reklamationsavdelningen kommer därefter att skicka en returföljesedel med ifyllt ärendenummer. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt i returföljesedeln och bifoga gärna bild och tillhörande dokument.