Celltech Logo

Määrittely

Me Celltechillä sitoudumme tarjoamaan optimaalisia paristo-, akku- ja virransyöttöratkaisuja. Jotta tämä olisi mahdollista, määrittelemme tarkasti asiakastarpeen ja soveltuvuutemme toimittajana. Ennen ehdotetun ratkaisun tarjoamista selvitämme mihin käyttötarkoitukseen ratkaisua tarvitaan, mitkä ovat vuosittaiset tilaus-/tuotantomäärät ja kuinka nopeasti tuote, johon ratkaisua haetaan, ollaan tuomassa markkinoille.

Asiakastarpeen kartoittaminen ja ymmärtäminen – avain menestyneeseen ratkaisuun

Meidän täytyy toki myös ymmärtää paristolta, akulta tai virransyöttölaitteelta vaaditut kriittiset ominaisuudet ja toiminnallisuudet sekä toimituksen laajuus sekä ratkaisun tavoiteltu elinikä. On tärkeää ymmärtää liitäntään ja lataustekniikkaan liittyvät vaatimukset.
Määrittelyvaihe on ratkaiseva, sillä se mahdollistaa liiketoiminnallisen tarpeen yksityiskohtien ymmärtämisen. Ymmärrys on välttämätöntä, jotta voimme tarjota oikeanlaista ratkaisua, joka täyttää asiakkaamme tarpeet. Tämä on ratkaisevan tärkeää onnistuneelle tarjousprosessille.