Celltech Logo

Kierrätys

Kun akut ja paristot saavuttavat käyttöikänsä lopun, ne voivat aiheuttaa ympäristöhaasteen. Kaikki akut ja paristot sisältävät materiaaleja, jotka voivat olla vaarallisia, jos niitä ei hävitetä tai kierrätetä asianmukaisesti. Onneksi monet näistä voidaan jo kierrättää. Joillekin akuille on myös saatavilla toisen elämän (2nd life) sovelluksia.

Akkujen kestävä kehitys

  • Tarjoamme pitkäikäisiä tuotteita.
  • Akkumme voidaan purkaa kierrätystä varten.
  • Osallistumme aktiivisesti kolmansien osapuolten tutkimus- ja kehityshankkeisiin akkujen kierrätyksessä.
  • Järjestämme paristojen kierrätyksen paikallisten määräysten mukaisesti. Olemme Rekisteröity tuottaja ja Akkukierrätys Pb Oy:n jäsen.


Recser Rekisteröitynyt Tuottaja

Onneksi akuille kehitetään koko ajan tehokkaampia ja taloudellisempia ratkaisuja sekä kierrätykseen että jatkokäyttöön uusissa sovelluksissa. Kierrätyksen on jo tieteellisesti todistettu vähentävän merkittävästi akkujen hiilidioksidipäästöjä.

Palauttamalla arvokkaita materiaaleja käyttöön kierrätyksen kautta, voimme vähentää teollisuusakkujen ympäristövaikutuksia ja luoda kestävämmän tulevaisuuden.

Lyijyakkujen kierrätys

Lyijyakut ovat yleisimmin käytetty akkutyyppi. Niitä käytetään monissa sovelluksissa, kuten autoissa ja teollisuudessa.

Lyijyakut puretaan kierrätyslaitoksilla, joissa ne erotellaan säiliömuoviin, pehmeään muoviin, lyijyyn ja akkuhappoon. Käytetystä kierrätysmenetelmästä riippuen lähes 80 % näistä materiaaleista voidaan käyttää uudelleen. Erityisesti lyijykomponentti voidaan kierrättää jopa 96,8 %:ssa tapauksista, ja suurin osa siitä käytetään uusien lyijyakkujen valmistuksessa.

Lue lisää lyijyakkujen kierrätyksestä.

Alkaliparistojen kierrätys

Alkaliparistoja käytetään yleisesti kulutuselektroniikassa, kuten kaukosäätimissä ja leluissa.

Alkaliparistojen kierrätys sisältää useiden arvokkaiden materiaalien, kuten sinkin, mangaanin ja teräksen, talteenoton käytetyistä tuotteista. Kerätyt paristot lajitellaan, murskataan ja erotetaan mekaanisin ja kemiallisin menetelmin.

Suomessa alkaliparistot kierrätetään arvokkaaksi hivenainelannoitteeksi bioreaktorijärjestelmällä, joka uuttaa sinkkiä ja mangaania. Tällä tekniikalla saavutettavat metallien talteenottoasteet ovat 90 %, mikä tekee siitä tehokkaan ja vaikuttavan ratkaisun jätteen vähentämiseksi ja resurssien säästämiseksi.

Litiumakkujen toisen elämän sovellukset ja kierrätys

Litiumakkuja käytetään yleisesti kannettavissa elektronisissa laitteissa, sähköajoneuvoissa ja energian varastointijärjestelmissä. Litiumakkujen toisen elämän sovelluksiin kuuluvat uusiutuvan energian ja varavoiman varastointi.
Litiumioniakkujen kierrätysmäärät ovat vielä alhaiset, mutta ne kasvavat. Mitä korkeampi kobolttipitoisuus akussa on, sitä taloudellisempi on kierrätys. Matalakobolttisten litiumioniakkujen kierrätys on haastavinta.
Euroopassa litiumakkujen kierrätysaste on tällä hetkellä vain noin 5-10 %. Kierrätyskyvyn odotetaan kasvavan tulevina vuosina kierrätysteknologian parantuessa.

Nikkelikadmium- ja nikkeli­metalli­hydridi­akkujen kierrätys

Nikkelikadmium- ja nikkelimetallihydridiakkuja käytetään yleisesti akkukäyttöisissä sähkötyökaluissa, lääkinnällisissä laitteissa ja muissa teollisissa sovelluksissa. Akut sisältävät nikkeliä, kadmiumia ja muita materiaaleja, jotka ovat haitallisia ympäristölle, jos niitä ei kierrätetä asianmukaisesti.

Kierrätyksessä käytetään edistyksellisiä teknologioita, joilla uutetaan arvokkaita metalleja, kuten nikkeliä, kadmiumia ja kobolttia, akuista, joita voidaan sitten käyttää uusien akkujen tai muiden tuotteiden valmistuksessa. Kierrätysprosessi varmistaa myös, että haitallista ainetta, kuten kadmiumia, ei pääse ympäristöön.

2nd Life Application&recycling

EU:n akkuasetus

EU julkaisi kesällä 2023 uuden akkuasetuksen, joka asettaa uusia vaatimuksia teollisuusakuille. Asetuksen tavoitteena on edistää kestävien materiaalien käyttöä ja akkujen kierrätystä EU:ssa.

Asetus koskee kaikkia EU:ssa myytäviä akkuja, mukaan lukien sähköajoneuvoissa, kiinteissä energiavarastoissa ja muissa teollisissa sovelluksissa käytettäviä akkuja. Näiden sovellusten valmistajien on varmistettava, että heidän käyttämänsä akut täyttävät uudet vaatimukset.

Celltech tukee täysin EU:n akkuasetusta ja sen tavoitteita edistää kestävyyttä ja vähentää akkujen tuotannon ja -hävittämisen ympäristövaikutuksia. Teemme aktiivisesti töitä, jotta akkumme täyttävät uudet vaatimukset, mukaan lukien kestävien materiaalien käyttö ja helppo purkaminen ja kierrätys.

Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla tämän muutoksen eturintamassa mukana. Odotamme innolla jatkuvaa yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kestävämmän tulevaisuuden luonnissa.

Lue lisää asetuksen vaikutuksista teollisuusakkuja  käyttäviin yrityksiin.